Công văn 2665/CT-TTHT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 2665/CT-TTHT

Tiêu đề: Công văn 2665/CT-TTHT năm 2015 về Doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu năm 2016 do Cục Thuế tỉnh Long An ban hành Số hiệu: 2665/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Lâm Ngày ban hành: 25/12/2015 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Công văn 2665/CT-TTHT năm 2015 về Doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu năm 2016 do Cục Thuế tỉnh Long An ban hành

 • I. Các báo cáo phải nộp cho kỳ tính thuế năm 2015:
 • 1. Thuế GTGT: Người nộp thuế (NNT) không phải thực hiện quyết toán thuế GTGT năm theo quy định.
 • 2. Khai quyết toán thuế TNDN:
 • 3. Báo cáo tài chính:
 • 4. Khai quyết toán thuế TNCN:
 • 6. Khai quyết toán thuế Tài nguyên:
 • 7. Quyết toán thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài:
 • II. Các công việc thực hiện cho năm 2016:
 • 1. Khai thuế môn bài năm 2016:
 • 2. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2016:
 • 3. Các đăng ký đầu năm cho năm tài chính 2016:
 • III. Lưu ý chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2016:
 • 1. Áp dụng thuế suất thuế TNDN:
 • 2. Quy định địa bàn ưu đãi thuế:
 • 3. Hiệu lực thi hành Thông tư hướng dẫn về thuế Tài Nguyên:
 • 4. Hiệu lực thi hành Thông tư hướng dẫn về thuế Tiêu thụ đặc biệt:
 • 5. Về hoàn thuế GTGT:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 2665/CT-TTHT để xử lý:

Tin tức về Công văn 2665/CT-TTHT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 2665/CT-TTHT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 2665/CT-TTHT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 2665/CT-TTHT

Đang cập nhật