Quyết định 66/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 66/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 66/QĐ-BHXH năm 2016 Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Số hiệu: 66/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 19/01/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Quyết định 66/QĐ-BHXH năm 2016 Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2016 ...
  • I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu
  • II. Nhiệm vụ và giải pháp
  • III. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 66/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 66/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 66/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 66/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 66/QĐ-BHXH

Đang cập nhật