Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Văn Nam, Đào Hồng Lan, Nguyễn Khánh Ngọc, Vũ Hồng Nam Ngày ban hành: 22/02/2016 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VIỆT NAM ĐƯỢC CHO LÀM CON ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc
 • Chương II THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VIỆT NAM ĐƯỢC CHO LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI
 • Điều 4. Thông báo tình hình phát triển của trẻ em
 • Điều 5. Đôn đốc việc thông báo tình hình phát triển của trẻ em
 • Điều 6. Tập hợp và lưu trữ báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em
 • Điều 7. Lập báo cáo đánh giá tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài
 • Điều 8. Cung cấp thông tin về tình hình phát triển của trẻ em
 • Điều 9. Hỗ trợ con nuôi tìm hiểu thông tin về nguồn gốc
 • Chương III BẢO VỆ TRẺ EM VIỆT NAM ĐƯỢC CHO LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT
 • Điều 10. Thông báo Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài
 • Điều 11. Trường hợp cần bảo vệ trẻ em
 • Điều 12. Tiếp nhận và xác minh thông tin, phản ánh tình trạng trẻ em cần được bảo vệ
 • Điều 13. Thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết
 • Điều 14. Giải quyết trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài phải quay trở lại Việt Nam
 • Điều 15. Tiếp nhận lại, bố trí việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài phải ...
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 20. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
 • Điều 21. Trách nhiệm của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH  theo dõi tình hình trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài.

Thông tư liên tịch 03/2016 áp dụng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ và người giám hộ của trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài, cơ sở nuôi dưỡng nơi trẻ em cư trú trước khi được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài, tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Nguyên tắc theo Thông tư liên tịch 03/2016

 • Giữ bí mật thông tin riêng tư của trẻ em.
 • Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
 • Phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước nơi trẻ em cư trú và điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước nơi trẻ em cư trú là thành viên.

Thông báo tình hình phát triển trẻ em

Cha mẹ nuôi phải thông báo tình hình phát triển con nuôi cho Bộ Tư pháp và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc thông qua tổ chức con nuôi nước ngoài. Việc thông báo có thể thực hiện qua các hình thức bằng đường bưu điện, fax, scan…

Lập báo cáo đánh giá tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài

Hằng năm Bộ Tư pháp lập báo cáo định kỳ trên cơ sở thông tin từ cha mẹ nuôi của trẻ em được cho làm con nuôi và báo cáo tình hình phát triển của trẻ em và gửi cho các Bộ, ngành liên quan.

Nội dung báo cáo gồm: số liệu trẻ em, tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, biện pháp tăng cường…

Hoạt động bảo vệ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài theo Thông tư liên tịch 03/2016/ TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH

Các trường hợp cần bảo vệ trẻ em làm con nuôi nước ngoài: trẻ em bị xâm phạm, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lợi dụng, bóc lột sức lao động…

Bộ Tư pháp có trách nhiệm xác nhận thông tin phản ánh để thực hiện việc liên lạc, tiếp xúc, thăm hỏi và nhờ cơ quan nước sở tại thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, sau đó liên hệ với các cơ quan trung ương để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết.

Trường hợp đưa trẻ em quay trở lại Việt Nam

Nếu các biện pháp thay thế không đáp ứng cho việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em thì phải đưa trẻ em quay trở về Việt Nam. Các cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để trẻ em được cho làm con nuôi quay trở lại Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 03/2016 còn quy đinh trách nhiệm cụ thể riêng cho các Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh – xã hội…

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật