Quyết định 08/2016/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2016/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 08/2016/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/02/2016 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung
 • Điều 4. Áp dụng cách thức thực hiện mua sắm tập trung
 • Điều 5. Danh Mục tài sản mua sắm tập trung
 • Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị mua sắm tập trung
 • Điều 7. Lộ trình áp dụng mua sắm tập trung
 • Điều 8. Quản lý, sử dụng nguồn thu, kinh phí Tiết kiệm được thông qua mua sắm tập trung
 • Điều 9. Công khai mua sắm tập trung
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Điều Khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2016/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật