Quyết định 476/QĐ-BNN-TY

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 476/QĐ-BNN-TY

Tiêu đề: Quyết định 476/QĐ-BNN-TY năm 2016 phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 476/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 17/02/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Quyết định 476/QĐ-BNN-TY năm 2016 phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIAI ĐOẠN 2016 ...
  • Điều 1. Phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020” (sau ...
  • I. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
  • II. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
  • Điều 2. Trách nhiệm của các Tổ chức, cá nhân:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các ...
  • PHỤ LỤC I DANH SÁCH CÁC HUYỆN VÙNG KHỐNG CHẾ
  • PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC HUYỆN VÙNG ĐỆM
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 476/QĐ-BNN-TY để xử lý:

Tin tức về Quyết định 476/QĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 476/QĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 476/QĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 476/QĐ-BNN-TY

Đang cập nhật