Văn bản khác 130/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 130/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2020 Số hiệu: 130/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông Ngày ban hành: 04/08/2014 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2020

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỈNH HÀ GIANG ĐẾN ...
 • I. THỰC TRẠNG VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
 • 1. Khái quát tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
 • 2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân
 • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • 1. Mục tiêu
 • 2. Nhiệm vụ và giải pháp
 • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
 • 2. Sở Y tế:
 • 3. Công an tỉnh:
 • 4. Sở Thông tin và Truyền thông:
 • 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
 • 6. Sở Giáo dục và Đào tạo:
 • 7. Sở Tư pháp:
 • 8. Sở Tài chính:
 • 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • 10. Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Hà Giang:
 • 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:
 • 12. Tòa án nhân dân tỉnh:
 • 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
 • 14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
 • 15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức Hội, đoàn thể:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 130/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 130/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 130/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 130/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 130/KH-UBND

Đang cập nhật