Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trần Anh Tuấn, Lê Khánh Hải Ngày ban hành: 11/12/2015 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH NGHỆ THUẬT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ...
 • Điều 3. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của các chức danh viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn ...
 • Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 4. Đạo diễn nghệ thuật hạng I - Mã số: V.10.03.08
 • Điều 5. Đạo diễn nghệ thuật hạng II - Mã số: V.10.03.09
 • Điều 6. Đạo diễn nghệ thuật hạng III - Mã số: V.10.03.10
 • Điều 7. Đạo diễn nghệ thuật hạng IV - Mã số: V.10.03.11
 • Điều 8. Diễn viên hạng I - Mã số: V.10.04.12
 • Điều 9. Diễn viên hạng II - Mã số: V.10.04.13
 • Điều 10. Diễn viên hạng III - Mã số: V.10.04.14
 • Điều 11. Diễn viên hạng IV - Mã số: V.10.04.15
 • Chương III HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 12. Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
 • Điều 13. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
 • Điều 14. Cách xếp lương
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành ngày 11/12/2015.

Theo đó, mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn được quy định như sau:

- Đạo diễn nghệ thuật hạng I; Mã số: V.10.03.08.

- Đạo diễn nghệ thuật hạng II; Mã số: V.10.03.09.

- Đạo diễn nghệ thuật hạng III; Mã số: V.10.03.10.

- Đạo diễn nghệ thuật hạng IV; Mã số: V.10.03.11.

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của các chức danh viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh cụ thể như sau:

- Có trách nhiệm cao, say mê, nhiệt tình với công việc được giao, luôn tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

- Quan tâm đến sự nghiệp phát triển nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh; luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống.

- Trung thực, khách quan, thẳng thắn, có chính kiến rõ ràng; có thái độ đúng mực khi tiếp xúc với công chúng; có ý thức đấu tranh với những hành vi tiêu cực; tiết kiệm, chống lãng phí.

- Có ý thức tôn trọng, phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV có hiệu lực từ ngày 01/3/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Án lệ về Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Đang cập nhật