Thông tư 07/2016/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2016/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 07/2016/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 07/2016/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 01/02/2016 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 07/2016/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP NGÀY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THU THẬP, CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ, CÁC MÃ SỐ TRONG ...
 • Điều 3. Thu thập thông tin về công dân
 • Điều 4. Thu thập thông tin về công dân từ công tác đăng ký thường trú
 • Điều 5. Cập nhật thông tin về công dân
 • Điều 6. Quy trình chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 • Điều 7. Các mã số trong số định danh cá nhân
 • Chương III CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân
 • Điều 9. Thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân
 • Điều 10. Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân
 • Điều 11. Thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân
 • Chương IV CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
 • Điều 14. Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân ...
 • Điều 15. Thu, nộp, xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh ...
 • Điều 16. Phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
 • Điều 17. Tổ chức cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lưu động trong trường hợp cần thiết
 • Điều 18. Sắp xếp, lưu giữ, quản lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ, CƠ SỞ DỮ ...
 • Điều 19. Trách nhiệm của Tổng cục Cảnh sát
 • Điều 20. Trách nhiệm của các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ
 • Điều 21. Trách nhiệm của Công an cấp tỉnh
 • Điều 22. Trách nhiệm của Công an cấp huyện
 • Điều 23. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 BẢNG DANH MỤC MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NƠI CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ KHAI SINH
 • PHỤ LỤC II BẢNG DANH MỤC MÃ CÁC QUỐC GIA NƠI CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ KHAI SINH
 • PHỤ LỤC III MÃ THẾ KỶ SINH, MÃ GIỚI TÍNH, MÃ NĂM SINH PHỤC VỤ VIỆC CẤP SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN

Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số Điều của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các mã số trong số định danh cá nhân; thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân (CCCD).

Theo đó, Trình tự cấp thẻ CCCD được quy định như sau:

- Công dân điền vào Tờ khai căn cước công dân;
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai CCCD với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết nối với Cơ sở dữ liệu CCCD. Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD chưa vận hành công dân xuất trình Sổ hộ khẩu.
Trường hợp công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ CCCD thì áp dụng Điều 15 của Thông tư này.
- Cán bộ cơ quan quản lý CCCD chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD.
- Cán bộ cơ quan quản lý CCCD cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cho người đến làm thủ tục.
- Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (nếu có) và trả thẻ CCCD theo thời gian và địa điểm trong giấy hẹn

Các quy định về  đổi, cấp lại thẻ CCCD,  Cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân áp dụng quy định tại Thông tư 03/2016.

Trường hợp sau sẽ được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD lưu động khi cần thiết:

- Các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo mà việc đi lại gặp khó khăn hoặc tại cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn;
- Tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có văn bản đề nghị của thủ trưởng các cơ quan này.
- Người già yếu, bệnh tật, ốm đau không thể đi lại có xác nhận của Công an cấp xã nơi người đó cư trú.

Thông tư 07/2016/TT-BCA này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2016. Những nơi chưa có điều kiện triển khai cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tiếp tục cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân theo quy định tại Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) và Thông tư số 61/2015/TT-BCA.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2016/TT-BCA để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2016/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2016/TT-BCA

Đang cập nhật