Quyết định 402/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 402/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ, công, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 402/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/03/2016 Lĩnh vực: Dân tộc, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ, công, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • III. KINH PHÍ
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 402/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 402/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 402/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 402/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 402/QĐ-TTg

Đang cập nhật