Thông tư 07/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 07/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 18/01/2016 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 210/2012/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2012 HƯỚNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC X(a) MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • PHỤ LỤC XXII MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG
 • PHỤ LỤC XXIII MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM

Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung các trường hợp đình chỉ hoạt động của Công ty Chứng khoán theo Điều 14 gồm có:

 • Hồ sơ đề nghị cấp, Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin cố ý làm sai sự thật;
 • Hết thời hạn báo cáo theo chỉ tiêu an toàn về tài chính, không có biện pháp xử lý đối với các chỉ tiêu an toàn tài chính, không chứng minh đã khắc phục được tình trạng cảnh báo.
 • Hoạt động sai Mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong Giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Không duy trì một trong các Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động
 • Các trường hợp bị đình chỉ theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Thông tư 07 còn sửa đổi, bổ sung các trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động và thành lập gồm:

 • Các trường hợp theo quy định của Luật Chứng khoán hoặc theo quy định của Thông tư hoặc theo quyết định giải thể của Tòa án.
 • Không khắc phục được các vi phạm quy định tại Thông tư trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động.
 • Công ty chứng khoán hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể;
 • Công ty chứng khoán phá sản;
 • Công ty chứng khoán bị hợp nhất, bị sáp nhập.

Ngoài ra, Thông tư số 07/2016 sửa đổi các quy định về hạn chế cho vay đối với công ty chứng khoán như sau:

 • Công ty chứng khoán không được dùng tiền, tài sản của công ty hoặc của khách hàng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho bên thứ ba.
 • Công ty chứng khoán không được cho vay dưới bất kỳ hình thức nào đối với Chủ sở hữu, cổ đông lớn, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Giám đốc, kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác.
 • Công ty chứng khoán đã được thực hiện giao dịch ký quỹ theo quy định pháp luật được cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán dưới hình thức giao dịch ký quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Công ty chứng khoán được cho vay chứng khoán để sửa lỗi giao dịch, hoặc cho vay để thực hiện các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư 07/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2016/TT-BTC

Đang cập nhật