Nghị định 17/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 17/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất Số hiệu: 17/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/03/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2013/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2013 QUY ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định ...
  • Điều 2. Bãi bỏ các quy định hiện hành
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Ngày 17/3/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Theo quy định của Nghị định số 17, việc tạm giữ, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và hình thức xử phạt trục xuất phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng thủ tục, đúng thẩm quyền và thời hạn theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 102 Luật Hải quan, Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay cách hành vi sau:

- Gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác.

- Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà người vi phạm có dấu hiệu bỏ trốn, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm, gây cản trở việc xử lý vi phạm theo một số trường hợp cụ thể quy định tại Nghị định số 17/2016/NĐ-CP.

Nghị định số 17/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 02/5/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 17/2016/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 17/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 17/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật