Quyết định 24/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 24/QĐ-BGTVT năm 2016 Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 24/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 07/01/2016 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 24/QĐ-BGTVT năm 2016 Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ KẾT NỐI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thí Điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt ...
 • KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ KẾT NỐI HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ...
 • I. MỤC TIÊU
 • 1. Mục tiêu tổng quát
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • II. PHẠM VI ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM
 • 1. Tỉnh, thành phố thực hiện thí Điểm
 • 2. Đơn vị tham gia thí Điểm
 • 3. Thời gian thí Điểm
 • III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA THÍ ĐIỂM
 • 1. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ
 • 2. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải
 • 3. Đối với lái xe
 • 4. Đối với phương tiện
 • IV. NỘI DUNG ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ
 • V. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM GRABCAR
 • 1. Công ty TNHH GrabTaxi
 • 2. Đơn vị kinh doanh vận tải
 • VI.CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Nhiệm vụ chung
 • 2. Nhiệm vụ cụ thể đối với Đề án thí Điểm GrabCar
 • PHỤ LỤC NỘI DUNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM GRABCAR
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/QĐ-BGTVT để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 24/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật