Thông tư 17/2016/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2016/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 17/2016/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Đỗ Bá Tỵ Ngày ban hành: 11/03/2016 Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích
 • Điều 4. Yêu cầu
 • Điều 5. Cơ quan Điều hành
 • Điều 6. Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Chương II TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP CHIẾN THUẬT, CHIẾN DỊCH HỆ CHÍNH QUY
 • Điều 7. Các trường tuyển sinh đào tạo
 • Điều 8. Tổ chức tuyển sinh
 • Chương III TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP PHÂN ĐỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
 • Mục 1. CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH, ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
 • Điều 9. Các trường tuyển sinh
 • Điều 10. Phương thức tuyển sinh
 • Điều 11. Đối tượng tuyển sinh
 • Điều 12. Khu vực tuyển sinh
 • Điều 13. Chỉ tiêu tuyển sinh
 • Mục 2. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH
 • Điều 14. Tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức
 • Điều 15. Tiêu chuẩn về văn hóa, độ tuổi
 • Điều 16. Tiêu chuẩn về sức khỏe
 • Mục 3. TỔ CHỨC SƠ TUYỂN
 • Điều 17. Trách nhiệm của thí sinh
 • Điều 18. Trách nhiệm của các cấp trong Quân đội
 • Điều 19. Hồ sơ đăng ký sơ tuyển, đăng ký dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
 • Điều 20. Trình tự đăng ký, tổ chức sơ tuyển và lập hồ sơ tuyển sinh
 • Điều 21. Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe
 • Điều 22. Xác minh chính trị
 • Điều 23. Lệ phí tuyển sinh
 • Điều 24. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh
 • Điều 25. Giao, nhận hồ sơ sơ tuyển
 • Mục 4. TỔ CHỨC KỲ THI
 • Điều 26. Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi tuyển theo đề án tuyển sinh riêng (nếu có ...
 • Mục 5. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
 • Điều 27. Tổ hợp môn xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển và tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
 • Điều 28. Xét tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung
 • Mục 6. XÉT DUYỆT ĐIỂM CHUẨN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH
 • Điều 29. Xét duyệt Điểm chuẩn tuyển sinh
 • Điều 30. Công bố kết quả tuyển sinh
 • Mục 7. BÁO GỌI NHẬP HỌC VÀ HẬU KIỂM KẾT QUẢ TUYỂN SINH
 • Điều 31. Báo gọi nhập học
 • Điều 32. Khám tuyển sức khỏe cho thí sinh trúng tuyển nhập học
 • Điều 33. Tổ chức hậu kiểm công tác tuyển sinh và thẩm định danh sách thí sinh nhập học
 • Điều 34. Thí sinh trúng tuyển đại học quân sự được gửi đi đào tạo trường ngoài Quân đội và trường nước ...
 • Chương IV TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG QUÂN SỰ HỆ CHÍNH QUY
 • Điều 35. Các trường tuyển sinh, khu vực tuyển sinh, chỉ tiêu đào tạo
 • Điều 36. Đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ tuyển sinh
 • Điều 37. Tổ chức tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh
 • Chương V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP QUÂN SỰ HỆ CHÍNH QUY
 • Điều 38. Các trường tuyển sinh đào tạo
 • Điều 39. Đối tượng, tiêu chuẩn và hồ sơ tuyển sinh
 • Điều 40. Tổ chức tuyển sinh
 • Chương VI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (ĐÀO TẠO DÂN SỰ)
 • Điều 41. Các trường tuyển sinh đào tạo dân sự
 • Điều 42. Đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh
 • Điều 43. Phương thức tuyển sinh
 • Điều 44. Tổ chức tuyển sinh, triệu tập thí sinh nhập học
 • Chương VII TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ CÁC LOẠI HÌNH KHÁC
 • Mục 1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 • Điều 45. Tuyển sinh đào tạo sau đại học
 • Mục 2. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2, LIÊN THÔNG, HOÀN THIỆN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
 • Điều 46. Đối tượng tuyển sinh
 • Điều 47. Phương thức tuyển sinh
 • Điều 48. Thời gian thi, môn thi, đề thi, phương pháp thi
 • Điều 49. Địa Điểm thi, phòng thi và giấy thi
 • Điều 50. Làm thủ tục dự thi cho thí sinh
 • Điều 51. Coi thi
 • Điều 52. Chấm thi
 • Điều 53. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
 • Điều 54. Đề xuất phương án Điểm tuyển
 • Mục 3. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÒN LẠI
 • Điều 55. Tuyển sinh đào tạo trung cấp ngắn hạn tập trung
 • Điều 56. Tuyển sinh đào tạo chuyển loại trình độ trung cấp quân sự
 • Điều 57. Đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên kết giúp Bộ Công an
 • Điều 58. Tuyển sinh các đối tượng còn lại
 • Chương VIII TUYỂN SINH THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC
 • Điều 59. Đối tượng và vùng được cử tuyển
 • Điều 60. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển
 • Điều 61. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh theo chế độ cử tuyển
 • Điều 62. Quy trình xét cử tuyển
 • Điều 63. Tuyển sinh đào tạo dự bị đại học quân sự
 • Chương IX TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ
 • Mục 1. CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH, ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
 • Điều 64. Các trường tuyển sinh, khu vực tuyển sinh
 • Điều 65. Phương thức tuyển sinh
 • Điều 66. Đối tượng tuyển sinh
 • Điều 67. Chỉ tiêu tuyển sinh
 • Mục 2. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH
 • Điều 68. Tiêu chuẩn tuyển sinh
 • Mục 3. TỔ CHỨC SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 • Điều 69. Trách nhiệm của thí sinh
 • Điều 70. Trách nhiệm của các cấp trong Quân đội
 • Điều 71. Hồ sơ đăng ký sơ tuyển, đăng ký dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
 • Mục 4. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN, THI TUYỂN
 • Điều 72. Tổ hợp môn xét tuyển, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính ...
 • Điều 73. Tổ chức thi tuyển liên thông vừa làm, vừa học, văn bằng 2
 • Điều 74. Tổ chức tuyển sinh vào đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
 • Mục 5. XÉT DUYỆT ĐIỂM CHUẨN, BÁO GỌI NHẬP HỌC VÀ HẬU KIỂM KẾT QUẢ TUYỂN SINH
 • Điều 75. Xét duyệt Điểm chuẩn và báo gọi nhập học
 • Chương X CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH
 • Điều 76. Chính sách ưu tiên theo đối tượng
 • Điều 77. Chính sách ưu tiên theo khu vực
 • Điều 78. Chính sách ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng
 • Chương XI TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYỂN SINH, CHẤM PHÚC KHẢO, CHẤM THANH TRA BÀI THI
 • Điều 79. Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh
 • Điều 80. Trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo, chấm thanh tra bài thi đối với các trường có tổ chức thi ...
 • Điều 81. Chấm phúc khảo bài thi của các trường có tổ chức thi tuyển
 • Chương XII KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 82. Khen thưởng
 • Điều 83. Xử lý vi phạm
 • Chương XIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 84. Tổ chức thực hiện
 • Điều 85. Hiệu lực thi hành
 • Điều 86. Trách nhiệm thi hành

Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 11/3/2016.

Theo đó, các tiêu chuẩn về sức khỏe riêng tuyển sinh vào một số trường quân đội được quy định cụ thể như sau:

- Đối với các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần, gồm các học viện: Hậu cần, Phòng không – Không quân, Hải quân, Biên phòng và các trường sĩ quan: Lục quân 1, 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng Thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa: Nam cao từ 1,65m trở lên và cân nặng từ 50kg trở lên.

- Đối với các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Hệ đào tạo kỹ năng hàng không thuộc Học viện Phòng không – Không quân và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự:

 • Nam cao từ 1,63 m trở lên và cân nặng từ 50 kg trở lên, Nữ phải đạt sức khỏe loại 1, cao từ 1,54 m trở lên và cân nặng từ 48 kg trở lên.
 • Được tuyển những thí sinh cận thị hoặc viễn thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính đạt mắt phải 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

Thông tư 17/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016, thay thế Thông tư 03/2014/TT-BQP và Thông tư 10/2015/TT-BQP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2016/TT-BQP để xử lý: