Thông tư 09/2016/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2016/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 09/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 10/03/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công
 • Điều 3. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công
 • Điều 4. Quản lý thực hiện hợp đồng thi công
 • Điều 5. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công
 • Điều 6. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp đồng thi công
 • Điều 7. Điều chỉnh hợp đồng thi công
 • Điều 8. Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công
 • Điều 9. Hợp đồng thầu phụ
 • Điều 10. Rủi ro và bất khả kháng
 • Điều 11. Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng
 • Điều 12. Nội dung hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng thi công
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC 1 BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
 • PHỤ LỤC 2 BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG
 • PHỤ LỤC 3 BẢNG XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG
 • PHỤ LỤC 4 BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG
 • PHỤ LỤC 5 YÊU CẦU/KIẾN NGHỊ

 

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình đã được Bọ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016.

Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng thuộc sự điều chỉnh của Thông tư 09/2016 bao gồm:

 • Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Dự án của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước góp vốn ít nhất là 30%;
 • Dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.
 • Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng thi công thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định, tại Thông tư số 09 của Bộ Xây dựng.

Tùy theo đặc điểm, tính chất và quy mô của từng gói thầu bên giao thầu các thể lựa chọn hình thức giá hợp đồng khác nhau theo Thông tư 09/2016 như sau:

 • Giá hợp đồng thi công.
 • Giá hợp đồng gồm tất cả các chi phí để thực hiện công việc theo hợp đồng, chi phí bản quyền, lợi nhuận của bên nhận thầu và tất cả các Khoản thuế liên quan đến công việc.
 • Nội dung chi phí trong giá hợp đồng thi công có thể bao gồm: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công; chi phí các thiết bị; chi phí tập kết máy móc, thiết bị phục vụ thi công; chi phí cho biện pháp thi công để hoàn thành công trình; chi phí vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị thi công đến công trường; chi phí cấp điện, nước phục vụ thi công; chi phí bảo hiểm của bên nhận thầu và cho bên thứ 3…
 • Giá thiết bị trong hợp đồng thi công bao gồm: chi phí mua sắm các thiết bị; các loại thuế, phí theo như thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan, thuế giá trị gia tăng; chi phí vận chuyển, bảo hiểm…
 • Giá trị hợp đồng được xác định trên cơ sở kết quả thỏa thuận hợp đồng của các bên, quyết định phê duyệt giá trúng thầu hoặc chấp thuận giá đề xuất đối với chỉ định thầu phù hợp với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

Việc thanh toán hợp đồng được thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP và được cụ thể tại Thông tư 09/2016/TT-BXD như sau:

 • Số lần thanh toán có thể là 1 lần hoặc nhiều lần.
 • Giai đoạn thanh toán: theo thời gian (tháng, quý…) hoặc theo công việc (bê tông, thép…), giai đoạn thi công, bộ phận công trình…
 • Thời điểm thanh toán: theo thảo thuận của các bên trong hợp đồng.
 • Hồ sơ thanh toán thực hiện theo quy định của Nghị định 37/2015/NĐ-CP.
 • Phương thức thanh toán: tùy theo loại hợp đồng có phương thức thanh toán khác nhau như hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá, hợp đồng theo giá kết hợp…

Thông tư 09/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư 09/2011/TT-BXD.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2016/TT-BXD để xử lý: