Nghị định 71/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 71/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 71/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin Số hiệu: 71/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 03/05/2007 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Nghị định 71/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHIỆP ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 6. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 7. Nội dung hợp tác quốc tế trong hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin
 • Chương 2: HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • MỤC 1: LOẠI HÌNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 8. Hoạt động công nghiệp phần cứng
 • Điều 9. Hoạt động công nghiệp phần mềm
 • Điều 10. Hoạt động công nghiệp nội dung
 • Điều 11. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghiệp công nghệ thông tin
 • MỤC 2: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHÊ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM
 • Điều 12. Chương trình, danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
 • Điều 13. Tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
 • Điều 14. Thủ tục đăng ký tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng ...
 • MỤC 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 15. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 16. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp phần mềm
 • Điều 17. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp nội dung
 • Điều 18. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm ...
 • Chương 3: KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG
 • Điều 19. Các loại hình khu công nghệ thông tin tập trung
 • Điều 20. Thành lập, công nhận và ưu đãi đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung
 • Điều 21. Điều kiện và thủ tục công nhận khu công nghệ thông tin tập trung
 • Điều 22. Quản lý khu công nghệ thông tin tập trung
 • Chương 4: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 23. Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 24. Đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 25. Ưu đãi đầu tư
 • Điều 26. Ưu tiên phát triển công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung
 • Điều 27. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu - phát triển công nghiệp ...
 • Điều 28. Áp dụng quy trình đảm bảo chất lượng trong công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung
 • Điều 29. Quản lý và khai thác kho tài sản trí tuệ phần mềm
 • Điều 30. Quản lý thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Tổ chức thực hiện
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Điều khoản thi hành

Ngày 3/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.

Các quy định tại Nghị định 71/2007/NĐ-CP  dựa theo nguyên tắc chung là “Nhà nước có chính sách và biện pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin với các nước, các tổ chức quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế nhằm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.”

Nguyên tắc đẩy mạnh hợp tác quốc tế được thể hiện qua các nội dung: tham gia các tổ chức quốc tế về công nghiệp công nghệ thông tin; hợp tác, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực về công nghiệp công nghệ thông tin; hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến; trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng và thực hiện chương trình, dự án quốc tế về công nghiệp công nghệ thông tin.

Tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng và phát triển khu công nghệ thông tin tập trung; tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh công nghiệp công nghệ thông tin trong khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư dành cho Khu công nghệ cao quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP nói trên. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư hoặc tham gia vào hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi để mua nhà, đất theo quy định pháp luật về đất đai, nhà ở.

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/06/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 71/2007/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 71/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 71/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 71/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật