Nghị quyết 18/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 18/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam Số hiệu: 18/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/03/2016 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2013/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số đièu của Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó thì Thông tư 18/2016 sửa đổi vấn đề quyền và nghĩa vụ của công ty quản lý tài sản như sau:

  • Đối với khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt, công ty Quản lý tài sản được thu một số tiền trên số tiền thu hồi khoản nợ xấu theo tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước;
  • Đối với Khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt, hàng năm, Công ty Quản lý tài sản được thu một số tiền theo một tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Ngoài ra, thông tư số 18/2016 còn sửa đổi vấn đề về mua nợ xấu của công ty quản lý tài sản theo cách:

Tổ chức tín dụng được phân bổ dần vào chi phí hoạt động phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ trừ đi giá trị mua bán của Khoản nợ được mua theo giá trị thị trường và giá trị Khoản dự phòng rủi ro đã trích cho chính Khoản nợ được mua bán theo nguyên tắc sau đây:

  • Đối tượng được phân bổ là tổ chức tín dụng bị lỗ hoặc khi thực hiện việc phân bổ ngay phần chênh lệch này sẽ dẫn đến bị lỗ;
  • Việc phân bổ được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 05 (năm) năm từ thời Điểm bán nợ. Số tiền phân bổ hàng năm không được thấp hơn chênh lệch thu chi (chưa bao gồm số tiền phân bổ).

Công ty Quản lý tài sản gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt đã phát hành để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án tái cơ cấu hoặc gặp khó khăn về tài chính. Tổng thời hạn gia hạn và thời gian gốc của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 (mười) năm kể từ ngày phát hành.

Nghị định 18/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 23/3/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 18/2016/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 18/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 18/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 18/2016/NĐ-CP

Án lệ về Nghị quyết 18/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật