Quyết định 1558/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1558/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 1558/QĐ-BHXH năm 2015 kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, Thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 1558/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 25/12/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 1558/QĐ-BHXH năm 2015 kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, Thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA, PHỐI HỢP KIỂM TRA, THANH TRA LIÊN NGÀNH VÀ THANH TRA CHUYÊN ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành và ...
  • Điều 2. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thống nhất với các ngành của địa phương để xây dựng kế hoạch ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị ...
  • (Biểu số 01) KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ PHỐI HỢP KIỂM TRA, THANH TRA LIÊN NGÀNH CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  • (Biểu số 02) kế hoạch thanh tra chuyên ngành của bảo hiểm xã hội việt nam
  • (Biểu số 03) KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ PHỐI HỢP KIỂM TRA, THANH TRA LIÊN NGÀNH VÀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1558/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1558/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1558/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1558/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1558/QĐ-BHXH

Đang cập nhật