Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 01/2016/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân Ngày ban hành: 18/02/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
 • Mục 1. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 • Điều 3. Mức lương hưu hằng tháng
 • Điều 4. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 5. Thời Điểm hưởng lương hưu
 • Điều 6. Bảo hiểm xã hội một lần
 • Mục 2. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
 • Điều 7. Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó ...
 • Chương III QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 8. Phương thức đóng
 • Điều 9. Mức đóng
 • Điều 10. Thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Điều 11. Thời Điểm đóng
 • Điều 12. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 18/02/2016.

Theo đó, quy định chi tiết Điều 76 của Luật BHXH và một số Điều của Nghị định 134/2015/NĐ-CP về BHXH tự nguyện như sau:

- Quy định chi tiết các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- Chế độ hưu trí gồm cách tính mức lương hưu hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu, hưởng BHXH một lần, chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc.

- Chế độ tử tuất gồm trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất một lần cũng như mức hưởng và thời gian hưởng các trợ cấp này.

Ngoài ra, Thông tư 01 cũng quy định cụ thể về quỹ BHXH.

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 04/4/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH để xử lý: