Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Văn Tí, Bùi Văn Ga, Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 30/03/2016 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM ...
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hướng dẫn Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1, 2, 3, 4 và 9 Điều 5 Nghị định 86
 • Điều 4. Hướng dẫn Điều 6, 7, 8, 10 Nghị định 86
 • Điều 5. Hướng dẫn Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định 86
 • Điều 6. Hướng dẫn phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
 • Điều 7. Hướng dẫn công tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán và nguồn kinh phí chi trả cấp bù học phí ...
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
 • PHỤ LỤC II ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC III ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • PHỤ LỤC IV ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC V ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC VI ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC VII GIẤY XÁC NHẬN
 • PHỤ LỤC VIII DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC IX TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC X TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • PHỤ LỤC XI TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ KHỐI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG
 • PHỤ LỤC XII TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG ...
 • PHỤ LỤC XIII TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH được ban hành ngày 30/3/2016 quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Theo đó, Thông tư liên tịch 09 quy định cụ thể những vấn đề sau:

- Đối tượng không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí, được hỗ trợ chi phí học tập.

- Hướng dẫn trình tự thủ tục để được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

- Hướng dẫn phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

- Hướng dẫn công tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán và nguồn kinh phí chi trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Thông tư liên tịch 09/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH để xử lý: