Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Nhật Ngày ban hành: 23/03/2016 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CẤP BIỂN HIỆU PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CẤP BIỂN HIỆU PHƯƠNG TIỆN THỦY VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH
 • Điều 3. Biển hiệu, thời hạn của biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch
 • Điều 4. Tập huấn nghiệp vụ du lịch
 • Điều 5. Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch
 • Điều 6. Thu hồi biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 7. Đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa
 • Điều 8. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
 • Điều 9. Tổng cục Du lịch
 • Điều 10. Sở Giao thông vận tải
 • Điều 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch)
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Chế độ báo cáo
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU BIỂN HIỆU PHƯƠNG TIỆN THỦY VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH
 • PHỤ LỤC II KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH
 • PHỤ LỤC IV MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI BIỂN HIỆU “PHƯƠNG TIỆN THỦY VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH”
 • PHỤ LỤC V MẪU BÁO CÁO KINH DOANH VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH
 • PHỤ LỤC VI MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CẤP BIỂN HIỆU

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch được ban hành ngày 23/3/2016.

Theo đó, quy định cụ thể những vấn đề sau:

- Biển hiệu, thời hạn của biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch;

- Tập huấn nghiệp vụ du lịch;

- Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch;

- Thu hồi biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải và cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.

Thông tư 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Đang cập nhật