Thông tư 05/2016/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2016/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn về nội dung quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 05/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày ban hành: 15/04/2016 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn về nội dung quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-NHNN NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA THỐNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN
  • Điều 2. Điều Khoản thi hành

Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn về nội dung quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo đó, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 03 sau:

- Bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 4;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 24;

- Sửa đổi Điều 28 về thay đổi tài khoản thực hiện khoản vay nước ngoài;

- Sửa đổi Điều 32 về chuyển tiền thực hiện trả nợ khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm.

Thông tư 05/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2016/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật