Văn bản khác 582/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 582/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch hành động 582/KH-UBND năm 2016 về năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam Số hiệu: 582/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến Ngày ban hành: 25/03/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Kế hoạch hành động 582/KH-UBND năm 2016 về năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM CAO ĐIỂM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM
  • III. NGUỒN KINH PHÍ
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • V. TỔNG HỢP, BÁO CÁO
  • PHỤ LỤC CHI TIẾT PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 582/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 582/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 582/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 582/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 582/KH-UBND

Đang cập nhật