Thông tư 03/2016/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2016/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 03/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng Ngày ban hành: 10/03/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ...
  • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc xác định cấp công trình
  • Điều 3. Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động xây dựng
  • Điều 4. Quy định về chuyển tiếp
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC 1 PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ CÔNG SUẤT HOẶC TẦM QUAN TRỌNG
  • PHỤ LỤC 2 PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ KẾT CẤU
  • PHỤ LỤC 3 VÍ DỤ XÁC ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH

Thông tư 03/2016/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, việc áp dụng cấp công trình theo các tiêu chí:

-  Quy mô công suất, tầm quan trọng:

+ Áp dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án xác định theo Phụ lục 1 Thông tư này.

+ Đối với công trình không có tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu theo tiêu chí loại và quy mô kết cấu .

- Loại và quy mô kết cấu: áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, được xác định theo Phụ lục 2 Thông tư này.

Đồng thời, Thông tư số 03/2016/TT-BXD cũng quy định về việc áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động xây dựng.

Thông tư 03/2016/TT-BXDcó hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2016 và thay thế các quy định tại Điều 7, Phụ lục 1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD  và các Khoản 4, 6 Điều 1 Thông tư số 09/2014/TT-BXD.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2016/TT-BXD để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2016/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2016/TT-BXD

Đang cập nhật