Thông tư 04/2016/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2016/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 04/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng Ngày ban hành: 10/03/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Điều kiện đối với công trình xây dựng đăng ký tham dự Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng ...
 • Điều 3. Điều kiện đối với gói thầu xây dựng đăng ký tham dự Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng ...
 • Điều 4. Nguyên tắc xét thưởng và thời gian tổ chức
 • Điều 5. Hình thức và đối tượng nhận giải thưởng
 • Điều 6. Quyền lợi của tổ chức, cá nhân được tặng giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 7. Thẩm quyền tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 8. Kinh phí tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 9. Xử lý vi phạm trong hoạt động tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
 • Chương II GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CAO
 • Điều 10. Tiêu chí đánh giá công trình xây dựng chất lượng cao
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục xét tặng Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao
 • Điều 12. Tổ chức công bố và trao Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao
 • Chương III GIẢI THƯỞNG GÓI THẦU XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CAO
 • Điều 13. Tiêu chí đánh giá gói thầu xây dựng chất lượng cao
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục xét tặng Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao
 • Điều 15. Tổ chức công bố và trao Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I LOẠI GÓI THẦU XÂY DỰNG VÀ GIÁ TRỊ GÓI THẦU ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG GÓI THẦU XÂY DỰNG CHẤT ...
 • PHỤ LỤC II BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT CHO CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG ...
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC IV MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Mẫu số 1: BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 20……………
 • Mẫu số 2: BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG GÓI THẦU XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 20…………..
 • PHỤ LỤC V BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT CHO CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC VI BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT CHO CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ
 • PHỤ LỤC VII BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT CHO CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

Thông tư 04/2016//TT-BXD  quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Các giải thưởng đối với công trình xây dựng gồm có Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao, Giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao (GTGTXDCLC).

Nguyên tắc xét thưởng và thời gian tổ chức theo Thông tư 04/2016 là đảm bảo công khai, khách quan, công bằng và các giải thưởng được xét hằng năm.

Thông tư số 04/2016/TT-BXD quy định các hình thức và đối tượng nhận giải thưởng cụ thể là

 • Đối với giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao thì chủ thể gồm có chủ đầu tư, nhà thầu chính thiết kế, nhà thầu chính thi công xây dựng, nhà thầu giám sát thi công xây dựng…Đơn vị đăng ký tham dự và đạt Giải thưởng trong 03 năm liên tục hoặc có 03 công trình trở lên đạt Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao trong 01 năm được xét tặng Cờ chất lượng cao.
 • Đối với GTGTXDCLC thì không giới hạn và gồm các nhà thầu có gói thầu đạt giải thưởng hay được nhận huy chương vàng chất lượng cao, có giấy chứng nhận giải thưởng.
 • Đơn vị có 05 gói thầu xây dựng đạt GTGTXDCLC trong 01 năm hoặc đạt tổng số 05 Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao và Giải thưởng GTGTXDCLC trở lên trong 01 năm thì được xét tặng Cờ chất lượng cao.

Ngoài ra Thông tư 04 còn đưa ra tiêu chí đối với từng giải thưởng cụ thể như sau:

Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao đánh gái qua các tiêu chí

 • Chất lượng công trình;
 • An toàn trong thi công xây dựng; an toàn phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường;
 • Công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình;
 • Tiến độ xây dựng công trình;
 • Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong xây dựng;
 • Đánh giá của Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý sử dụng;
 • Các giải thưởng khác về kiến trúc, xây dựng.

Còn GTGTXDCLC đánh giá theo các tiêu chí: tiêu chí đánh giá gói thầu thi công xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đánh giá theo hình thức tổng thầu EPC hoặc tổng thầu thi công xây dựng trện cơ sở đánh giá các gói thầu trong hợp đồng tổng thầu.

Thông tư 04/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2016, thay thế Thông tư 12/2013/TT-BXD và Thông tư 09/2014/TT-BXD.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2016/TT-BXD để xử lý: