Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 19/2016/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 28/04/2016 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH ...
 • I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
 • II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
 • III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
 • 1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ...
 • 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • 3. Bộ Tài chính
 • 4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
 • 5. Bộ Công Thương
 • 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 7. Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 8. Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 9. Bộ Tư pháp
 • 10. Bộ Nội vụ
 • 11. Bộ Giao thông vận tải
 • 12. Bộ Xây dựng
 • 13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • 14. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 16. Bộ Y tế
 • 17. Bộ Ngoại giao
 • 18. Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt ...
 • 19. Văn phòng Chính phủ mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người ...
 • 20. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • 21. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các ...
 • 22. Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Phòng Thương ...
 • 23. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi Bộ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 19/2016/NQ-CP để xử lý: