Nghị định 31/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 31/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Số hiệu: 31/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 06/05/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 5. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH ...
 • Điều 6. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng và bảo tồn nguồn gen cây trồng trong các khu bảo tồn
 • Điều 7. Vi phạm quy định về thu thập, bảo tồn nguồn gen cây trồng quý hiếm trong Danh Mục nguồn gen cây ...
 • Điều 8. Vi phạm quy định về xuất khẩu nguồn gen, giống cây trồng quý hiếm
 • Điều 9. Vi phạm quy định về khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng (khảo nghiệm VCU); khảo nghiệm ...
 • Điều 10. Vi phạm quy định về sử dụng giống cây trồng mới đang trong quá trình khảo nghiệm, sản xuất thử
 • Điều 11. Vi phạm quy định về quản lý cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng giống cây công nghiệp, cây ăn quả ...
 • Điều 12. Vi phạm quy định về quyền của chủ Bằng bảo hộ
 • Điều 13. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của chủ Bằng bảo hộ, tác giả giống cây trồng
 • Điều 14. Vi phạm quy định về Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính
 • Điều 15. Vi phạm quy định về sản xuất giống cây trồng
 • Điều 16. Vi phạm quy định về kinh doanh giống cây trồng
 • Điều 17. Vi phạm quy định về nhập khẩu giống cây trồng, nguồn gen cây trồng không thuộc nguồn gen cây ...
 • Điều 18. Vi phạm quy định quản lý giấy phép, chứng chỉ hành nghề về giống cây trồng
 • Chương III HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH ...
 • Điều 19. Vi phạm quy định về phòng, chống sinh vật gây hại thực vật
 • Điều 20. Vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh
 • Điều 21. Vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật nội địa
 • Điều 22. Vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật giống cây trồng và sinh vật có ích nhập khẩu
 • Điều 23. Vi phạm quy định về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
 • Điều 24. Vi phạm quy định về sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 25. Vi phạm quy định về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 26. Vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 27. Vi phạm quy định về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 28. Vi phạm quy định về nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 29. Vi phạm quy định về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký vào Danh Mục thuốc bảo vệ thực ...
 • Điều 30. Vi phạm quy định quản lý giấy phép, Giấy chứng nhận về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • Chương IV THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 31. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 32. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giống cây trồng
 • Điều 33. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • Điều 34. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 • Điều 35. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan
 • Điều 36. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường
 • Điều 37. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 38. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển
 • Điều 39. Phân định thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên ...
 • Điều 40. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Điều 42. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 43. Trách nhiệm thi hành

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 06/5/2016.

Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính liên quan đến giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên lãnh thổ Việt Nam thì có thể bị xử lý như sau:

- Hình thức xử phạt chính: cảnh cáo hoặc phạt tiền.

- Hình thức xử phạt bổ sung: tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng:

 1. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn.
 2. Đình chỉ hoạt động có thời hạn.
 3. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng vi phạm.

Ngoài ra các tổ chức cá nhân vi phạm phạm hành chính liên quan đến giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định 31/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/6/2016 và thay thế Nghị định 114/2013/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 31/2016/NĐ-CP để xử lý: