Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 14/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 14/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong Ngày ban hành: 06/05/2016 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 14/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ các nội dung liên quan ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật