Văn bản khác 12/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 12/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động 07-CTr/TU triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do tỉnh Thái Bình ban hành Số hiệu: 12/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên Ngày ban hành: 01/03/2016 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động 07-CTr/TU triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do tỉnh Thái Bình ban hành

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 07-CTR/TU NGÀY 12/01/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ...
  • A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • I- Mục đích
  • II- Yêu cầu
  • B- NỘI DUNG KẾ HOẠCH
  • C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 12/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 12/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 12/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 12/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 12/KH-UBND

Đang cập nhật