Công văn 1129/UBTVQH13-PL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1129/UBTVQH13-PL

Tiêu đề: Công văn 1129/UBTVQH13-PL năm 2016 hướng dẫn Điều 73 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1129/UBTVQH13-PL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Uông Chu Lưu Ngày ban hành: 17/05/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Công văn 1129/UBTVQH13-PL năm 2016 hướng dẫn Điều 73 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

  • Số: 1129/UBTVQH13-PL V/v hướng dẫn Điều 73 của Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND

Công văn 1129/UBTVQH13-PL người có quyền chứng kiến và kiếu nại việc kiểm phiếu.

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành Công văn 1129/UBTVQH13-PL về việc hướng dẫn Điều 73 của Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND.

Điều 73 của Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND 2015 quy định “Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.”

Theo đó, Công văn 1129 hướng dẫn cụ thể như sau:

 “Phóng viên báo chí” được hiểu là người có thẻ nhà báo còn hiệu lực, được tổ chức, cơ quan báo chí giới thiệu, phân công đến nơi bầu cử để chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử.

Khi đến nơi bầu cử, phóng viên báo chí phải xuất trình thẻ nhà báo còn hiệu ực kèm theo giấy giới thiệu hoặc văn bản phân công của cơ quan báo chí với Tổ trưởng Tổ bầu cử.

Các phóng viên báo chí có nhiệm vụ đưa tin, đưa bài một cách chính xác, kịp thời và trung thực về quá trình kiểm phiếu bầu cử, góp phần vào công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp.

Phóng viên báo chí nước ngoài cũng có thể đưa tin về việc bầu cử tại Việt Nam, tác nghiệp tại nơi bầu cử. Việc tham dự, đưa tin về hoạt động bầu cử của các phóng viên báo chí nước ngoài được thực hiện theo Nghị định 88/2012/NĐ-CP.

Trong quá trình tác nghiệp, chứng kiến việc kiểm phiếu, phóng viên báo chí phải tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, thực hiện theo nội quy của phòng bỏ phiếu và sự hướng dẫn của tổ trưởng tổ bầu cử. Việc tác nghiệp của phóng viên báo chí phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử.

Nếu các phóng viên báo chí vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu, không tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, gây mất trật tự, mất an toàn làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ bầu cử thì Tổ trưởng Tổ bầu cử có quyền yêu cầu phóng viên báo chí đó ra khỏi khu vực kiểm phiếu.

Để việc chứng kiểm kiểm phiếu diễn ra thuận lợi và nhằm điều kiện cho phóng viên báo chí tác nghiệp dễ dàng thì tổ bầu cử cũng có trách nhiệm hướng dẫn, tạo các điều kiện thuận lợi để các phóng viên báo chí tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến việc kiểm phiếu, đúng với quy định của pháp luật.

Công văn 1129/UBTVQH13-PL được ban hành ngày 17/5/2016 và áp dụng cho việc thực hiện chứng kiểm kiểm phiếu tại cuộc bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp ngày 22/5/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1129/UBTVQH13-PL để xử lý:

Tin tức về Công văn 1129/UBTVQH13-PL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1129/UBTVQH13-PL

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1129/UBTVQH13-PL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1129/UBTVQH13-PL

Đang cập nhật