Quyết định 636/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 636/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 636/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 22/04/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động, người lao động, thân nhân người ...
 • QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Hồ sơ, thời hạn, thẩm quyền giải quyết hưởng các chế độ BHXH và trách nhiệm lập, nộp hồ sơ, tiếp ...
 • Điều 4. Mẫu, biểu hồ sơ hưởng các chế độ BHXH.
 • Điều 5. Quy định về số hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và sổ BHXH
 • Điều 6. Trách nhiệm lập và sao lại hồ sơ hưởng BHXH
 • Điều 7. Trách nhiệm bồi hoàn, bồi thường trong giải quyết hưởng chế độ BHXH
 • Chương II HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI ...
 • MỤC 1. HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHOẺ
 • Điều 8. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau
 • Điều 9. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản
 • Điều 10. Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
 • MỤC 2. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHOẺ
 • Điều 11. Trách nhiệm của người lao động
 • Điều 12. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan BHXH
 • Chương III HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP, HƯU TRÍ, TỬ ...
 • MỤC 1. HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TNLĐ, BNN, HƯU TRÍ, TỬ TUẤT
 • Điều 14. Hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ
 • Điều 15. Hồ sơ hưởng chế độ BNN
 • Điều 16. Hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN tái phát
 • Điều 17. Hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng ...
 • Điều 18. Hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người TNLĐ, ...
 • Điều 19. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
 • Điều 20. Hồ sơ hưởng BHXH một lần
 • Điều 21. Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ...
 • Điều 22. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất
 • Điều 23. Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù ...
 • Điều 24. Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng ...
 • Điều 25. Hồ sơ Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng ...
 • MỤC 2. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TNLĐ, BNN, HƯU TRÍ, TỬ TUẤT
 • Điều 26. Trách nhiệm của người lao động và thân nhân người lao động
 • Điều 27. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
 • Điều 28. Trách nhiệm của BHXH huyện
 • Điều 29. Trách nhiệm của BHXH tỉnh
 • Điều 30. Trách nhiệm của BHXH tỉnh trong việc chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chờ ...
 • Điều 31. Trách nhiệm của BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân
 • Điều 32. Trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc BHXH Việt Nam

Hồ sơ hưởng các chế độ của Bảo hiểm xã hội

Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, các đối tượng tham gia BHXH theo quy định tại Luật BHXH 2014 sẽ chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ theo quy định của Quyết định 636.

Hồ sơ để giải quyết hưởng các chế độ BHXH sẽ theo đúng các quy định của Luật BHXH, trong đó thẩm quyền giải quyết như sau:

 • BHXH cấp huyện sẽ giải quyết về các chế độ như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động do đơn vị BHXH huyện quản lý hoặc trường hợp đề nghị hưởng chế độ BHXH một lần tại BHXH huyện…
 • BHXH cấp tỉnh sẽ giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất…

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng BHXH theo quy định về thủ tục hành chính đối với BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế.

Người lao động chuẩn bị hồ sơ với các mẫu văn bản ban hành kèm theo văn bản này, mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu văn bản được cơ quan BHXH cấp miễn phí hoặc do người lao động, người sử dụng lao động in, chụp, đánh máy, viết tay theo nội dung mẫu quy định.

Quy định về số hồ sơ hưởng các chế độ là số sổ BHXH hoặc số sổ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng (trừ trường hợp thuộc diện phải cấp sổ BHXH).

Một số quy định về mẫu hồ sơ đối với các chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí, tử tuất như sau:

Đối với chế độ ốm đau cần có giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Nếu chăm sóc ngoại trú thì phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp đi chữa trị tại nước ngoài thì các giấy tờ phải dịch ra Tiếng Việt và có chứng thực.

Đối với chế độ thai sản thì cần các giấy tờ sau:

 • Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính) đối với trường hợp điều trị ngoại trú.
 • Trường hợp lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì cần Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh hoặc các giấy chứng tử và giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh…

Ngoài ra còn hướng dẫn đối với trường hợp người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi, trường hợp lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ; lao động nữ mang thai hộ khi sinh con…

Trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc, người lao động phải nộp hoàn thiện các hồ sơ để được giải quyết hưởng BHXH.

Đối với việc hưởng chế độ hưu trí, người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc cần: Sổ BHXH; Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí; các giấy tờ xác nhận bị suy giảm khả năng lao động… với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cần có: Sổ BHXH, Đơn, các giấy tờ xác nhận suy giảm khả năng lao động, giấy ủy quyền (người đang chấp hành hình phạt tù), quyết định của Tòa án (đối với người mất tích)…

Để nhận chế độ BHXH một lần cần có Sổ BHXH, đơn theo mẫu, riêng các đối tượng ra nước ngoài định cư thì có thêm giấy xác nhận cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch, bản dịch tiếng việt, có chứng thực đối với hộ chiếu, thị thực…

Quyết định 636/QĐ-BHXH được ban hành ngày 22/4/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 636/QĐ-BHXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 636/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 636/QĐ-BHXH

Đang cập nhật