Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 06/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám Ngày ban hành: 31/05/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC, HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA ...
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Điều 4. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • DANH MỤC HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM VỚI MỤC ĐÍCH ...

Danh mục, hàm lượng kháng sinh để kích thích sinh trưởng được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 31/5/2016.

Theo đó, về mặt nguyên tắc, các cá nhân, tổ chức kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các yêu cầu sau:

 1. Trong một sản phẩm thức ăn chỉ được sử dụng tối đa 2 loại kháng sinh trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 06.
 2. Chỉ được sử dụng premix có hàm lượng kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng không vượt quá 20% để trộn vào thức ăn hỗn hợp với hàm lượng cho phép và không được sử dụng vào mục đích khác.
 3. Kháng sinh sử trong Danh mục của Thông tư 06/2016 chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2017.

Một số loại kháng sinh để kích thích sinh trưởng và hàm lượng cho phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm quy định tại danh mục ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT:

 • Bambermycins: tối đa 1 - 2 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho gà, chim cút đẻ trứng giống.
 • BMD (Bacitracin Methylene-Disalicylate): tối đa 4 - 50 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho gà, chim cút (từ 1 đến 28 ngày tuổi).
 • Chlortetracycline: tối đa 10 - 50 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho lợn nhỏ hơn 60 kg thể trọng.
 • Colistin sulphate: tối đa 5 - 40 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp cho bê dưới 6 tháng tuổi.
 • Enramycin: tối đa 1 - 10 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho gà, chim cút (từ 1 đến 28 ngày tuổi).
 • Kitasamycin: tối đa 50 - 55 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho lợn nhỏ hơn 60 kg thể trọng.
 • Lasalocid sodium: tối đa 10 – 30 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp cho bê dưới 6 tháng tuổi.
 • Lincomycin: tối đa 2 - 4 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho Gà, chim cút (từ 1 đến 28 ngày tuổi).
 • Monensin: tối đa 90 - 110 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho gà, chim cút đẻ trứng giống.
 • Neomycin sulphate: tối đa 10 - 50 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho lợn nhỏ hơn 60 kg thể trọng.
 • Virginiamycin: tối đa 10 - 22 mg kháng sinh/kg thức ăn hỗn hợp cho bê dưới 6 tháng tuổi.

Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/7/2016 và thay thế các quy định về kháng sinh dùng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật