Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 07/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám Ngày ban hành: 31/05/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch, Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và ...
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
 • Điều 3. Các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật trên cạn
 • Điều 4. Yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi tập trung
 • Điều 5. Điều kiện động vật, sản phẩm động vật được vận chuyển ra khỏi vùng có dịch
 • Điều 6. Quy định việc sử dụng thuốc thú y chưa được đăng ký lưu hành tại Việt Nam trong trường hợp khẩn ...
 • Điều 7. Khai báo và báo cáo dịch bệnh động vật
 • Điều 8. Chẩn đoán bệnh động vật
 • Điều 9. Điều tra ổ dịch
 • Điều 10. Xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và sản phẩm động vật mang mầm bệnh truyền ...
 • Điều 11. Điều kiện để công bố hết dịch bệnh động vật
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục Thú y
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương
 • Điều 14. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 01 DANH MỤC BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN PHẢI CÔNG BỐ DỊCH; DANH MỤC BỆNH TRUYỀN LÂY GIỮA ĐỘNG VẬT ...
 • 1. Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch
 • PHỤ LỤC 02 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG VÀ GIÁM SÁT BỆNH ĐỘNG VẬT
 • PHỤ LỤC 03 BIỂU MẪU BÁO CÁO DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
 • PHỤ LỤC 04 MẪU PHIẾU GỬI BỆNH PHẨM XÉT NGHIỆM VÀ MẪU PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
 • PHỤ LỤC 05 MẪU KẾ HOẠCH CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐỘNG VẬT
 • PHỤ LỤC 06 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TIÊU HỦY, GIẾT MỔ BẮT BUỘC ĐỘNG VẬT MẮC BỆNH VÀ SẢN PHẨM CỦA ĐỘNG VẬT MẮC ...
 • PHỤ LỤC 07 CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM Ở ĐỘNG VẬT PHẢI PHÒNG BỆNH BẮT BUỘC BẰNG VẮC XIN VÀ GIÁM SÁT ...
 • PHỤ LỤC 08 HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ VỆ SINH, KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC
 • PHỤ LỤC 09 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM
 • PHỤ LỤC 10 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG
 • PHỤ LỤC 11 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH TAI XANH
 • PHỤ LỤC 12 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH NHIỆT THÁN
 • PHỤ LỤC 13 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN
 • PHỤ LỤC 14 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH XOẮN KHUẨN
 • PHỤ LỤC 15 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI ĐỘNG VẬT
 • PHỤ LỤC 16 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH NIU-CÁT-XƠN
 • PHỤ LỤC 17 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH LIÊN CẦU KHUẨN LỢN
 • PHỤ LỤC 18 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH GIUN XOẮN
 • PHỤ LỤC 19 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO BÒ
 • PHỤ LỤC 20 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH SẢY THAI TRUYỀN NHIỄM
 • PHỤ LỤC 21 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG GIA SÚC
 • PHỤ LỤC 22 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ VỊT

Giám sát và các biện pháp thi hành phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn ban hành ngày 31/5/2016.

Thông tư 07/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thú y về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn như danh mục bệnh động vật phải công bố dịch, danh mục bệnh lây truyền giữa động vật và người, danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh, quy định các biện pháp phòng bệnh bắt buộc, khai báo, chuẩn đoán điều tra dịch bệnh động vật…

Theo đó, nội dung của Thông tư số 07/2016 quy định các biện pháp phòng bệnh đối với động vật trên cạn như sau:

 • Tiến hành vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ;
 • Phòng bệnh bắt buộc cho động vật bằng vắc-xin;
 • Đối với các loại gia súc, gia cầm giống và bò sữa cần tiến hành thêm viêc kiểm tra một số bệnh lây truyền giữa động vật và người.

Điều kiện động vật, sản phẩm động vật được vận chuyển ra khỏi vùng có dịch

Các cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, khi muốn vận chuyển ra khỏi vùng dịch thì phải có các điều kiện:

 • Được cơ quan thú ý lấy mẫu, xét nghiệm và có kết quả âm tính đối với mầm bệnh;
 • Được vận chuyển bằng phương tiện đáp ứng quy chuẩn;
 • Phương tiện vận chuyển phải được niêm phong, kẹp chì.

Khai báo và báo cáo dịch bệnh động vật

Khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhễm hoặc chết bất thường không có nguyên nhân thì tổ chức, cá nhân phải khai báo, địa điểm, thời gian phát hiện, loại động vật, số lượng động vật, mô tả dấu hiệu bệnh… Cơ quan có thẩm quyền ở cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương có trách nhiệm quản lý và báo cáo thông tin khi có dịch bệnh động vật.

Trường hợp có nghi ngờ dịch bệnh động vật xuất hiện thì nhân viên thú y và cơ quan quản lý có trách nhiệm báo cáo về địa điểm động vật mắc bệnh chết, thời gian bắt đầu phát bệnh và chết, các biểu hiện lâm sàng, thông tin về động vật mắc bệnh chết, tác nhân gây bệnh và tình hình bệnh, các biện pháp khắc phục…

Chuẩn đoán bệnh động vật và điều tra ổ dịch theo Thông tư 07

Với công tác chuẩn đoán bệnh thì tổ chức, cá nhân thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và mẫu đó phải đảm bảo chất lượng phục vụ cho việc xét nghiệm, tìm tác nhân gây bệnh. Tiến hành chuẩn đoán theo đúng quy chuẩn, các phòng xét nghiệm phải đảm bảo kịp thời báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý, nếu chưa xác định được nguyên nhân thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Đối với điều tra ổ dịch tiến hành khi có nghi ngờ về các ổ dịch động vật tại đồng bằng trong vòng 24 giờ và trong vòng 72 giờ tại vùng sâu, vùng xa. Trước khi tiến hành kiểm tra ổ dịch cần nắm bắt thông tin về ổ dịch, chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị cần thiết cho điều tra ổ dịch, tuân thủ các quy định về nguồn lực, tài chính…

Xử lý đối với động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và sản phẩm động vật mang dấu hiệu truyền nhiễm

Tiến hành áp dụng biện pháp tiêu hủy bắt buộc hoặc giết mổ bắt buộc sẽ phụ thuộc vào từng loại bệnh của động vật như các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, bệnh tai xanh, nhiệt thán, dịch tả lợn, xoắn khuẩn…

Điều kiện công bố hết dịch bệnh động vật

Trong thời gian 21 ngày, kể từ ngày con mắc dịch bệnh cuối cùng chết, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào khác mắc bệnh hoặc chết vì dịch đã công bố.

Hoặc trường hợp đã phòng bệnh bằng vắc-xin cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch công bố đạt tỷ lệ 90% trong vùng có dịch và trên 80% trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng các biện pháp phòng dịch khác theo quy định.

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/7/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT để xử lý: