Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 05/2016/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 06/06/2016 Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai
 • Chương II THỰC HIỆN LỒNG GHÉP NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH ...
 • Điều 4. Quy trình thực hiện lồng ghép
 • Điều 5. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội
 • Điều 6. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cả nước và kế ...
 • Điều 7. Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp tỉnh/huyện ...
 • Điều 8. Nguồn vốn thực hiện nội dung lồng ghép phòng, chống thiên tai
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm của các ngành, các cấp
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành

Hướng dẫn đưa nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội theo Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT

Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn cho cấp tỉnh, huyện và xã. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội được hiểu là việc tập hợp có chọn lọc những đánh giá tác động thiên tai, giải pháp ưu tiên về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội.

Quy trình:

 1. Rà soát, đánh giá việc thực hiện nội dung phòng, chống thiên tai trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch của giai đoạn trước;
 2. Phân tích tình trạng và khả năng chống chịu thiên tai của các đối tượng dễ bị tổn thương trong tương lai về kinh tế, xã hội và môi trường theo các tiêu chí: sự khác nhau về tình trạng dễ bị tổn thương theo giới tính; theo mức thu nhập, theo độ tuổi, theo trình độ, nhận thức và mật độ dân số; các nhóm dễ bị tổng thương;
 3. Xác định các nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan dẫn đến thiệt hại trong từng lĩnh vực;
 4. Xác định giải pháp phòng, chống thiên tai theo thứ tự ưu tiên tương ứng với loại thiên tai thường xuyên xảy ra;
 5. Giám sát, đánh giá thực hiện lồng ghép.

Thời gian thực hiện việc đánh giá lồng ghép đối với quy hoạch là sau mỗi 1/4 kỳ quy hoạch, kết thúc kỳ quy hoạch đánh giá một lần; đối với kế hoạch thì đánh giá vào cuối năm, kết thúc kế hoạch 5 năm kết hợp cùng với việc đánh giá thực hiện kết quả thực hiện của năm trước và 5 năm trước để chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm sau và 5 năm sau.

Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT

Đang cập nhật