Thông tư 04/2016/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2016/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 04/2016/TT-BCT sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực Số hiệu: 04/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 06/06/2016 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 04/2016/TT-BCT sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH ...
 • Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định ...
 • Điều 2. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 ...
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2013/TT- BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ ...
 • Điều 4. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công ...
 • Điều 5. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 ...
 • Điều 6. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 ...
 • Điều 7. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 ...
 • Điều 8. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 04 ...
 • Điều 9. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 ...
 • Điều 10. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng ...
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng ...
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư 04 đã đơn giản hóa quy định về bản sao các loại giấy tờ. Đồng thời, Thông tư này cũng bãi bỏ nhiều loại giấy tờ không cần thiết trong các loại hồ sơ.

Đơn giản hóa về bản sao

Những hồ sơ yêu cầu nộp bản sao có công chứng, bản sao có chứng thực, bản sao hợp lệ sẽ được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau: bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực, bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Các loại hồ sơ áp dụng quy định trên:

 • Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (Thông tư 09/2006/TT-BTM).
 • Hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa (Thông tư số 03/2009/TT-BCT).
 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng (Thông tư 07/2012/TT-BCT).
 • Hồ sơ đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Thông tư 40/2012/TT-BCT).
 • Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực lần đầu (Thông tư 27/2013/TT-BCT).
 • Hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Thông tư 27/2013/TT-BCT).
 • Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Thông tư 47/2014/TT-BCT).
 • Hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử (Thông tư 47/2014/TT-BCT).

Bãi bỏ nhiều loại giấy tờ không cần thiết trong nhiều lĩnh vực:

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu

Về báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu:

 • Bỏ nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán, các khoản thuế đã nộp.
 • Đổi nội dung về hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối, hệ thống bán buôn thành bản thuyết minh hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối, hệ thống bán buôn. 

Lĩnh vực quản lý phân bón

 • Bỏ quy định về Kho chứa nguyên liệu, kho chứa thành phẩm phân bón trong điều kiện sản xuất phân bón vô cơ.
 • Bỏ hợp đồng thuê gia công (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất phân bón vô cơ) trong hồ hơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ.

Lĩnh vực hóa chất

Bỏ nhiều loại giấy tờ:

 • Bỏ bản công bố hợp quy, kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất, hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất (hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận khi sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện).
 • Bỏ bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng, bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận khi kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện).
 • Bỏ bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng, bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép đối với cơ sở kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh). 
 • Bỏ bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền trong các hồ sơ. Thay bằng bản sao văn bản thông báo với cơ quan cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về Phòng cháy và chữa cháy.

Thay đổi thời gian xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (gọi tắt là giấy chứng nhận) của Sở công thương.

Trước đây quy định thời gian chung cho các loại hồ sơ là 20 ngày. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 04, thời gian thẩm định và cấp giấy chứng nhận sẽ được rút ngắn và chia thành hai nhóm:

 • Đối với hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận: thời hạn 12 ngày.
 • Đối với hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung hoặc yêu cầu cấp lại: thời hạn 7 ngày.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Những hồ sơ yêu cầu bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (CNĐKKD) thì đổi thành bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính giấy CNĐKKD để đối chiếu.

Quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp:

Thay đổi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp thành Cục Hóa chất (Bộ Công Thương).

Ngoài ra, Thông tư 04/2016 còn bãi bỏ Thông tư 09/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký.

Các quy định trên sẽ được áp dụng từ ngày 20/7/2016.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2016/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2016/TT-BCT

Đang cập nhật