Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 159/2006/NĐ-CP thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Thị Nhân, Nguyễn Văn Được, Trần Văn Tá Ngày ban hành: 16/04/2007 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 159/2006/NĐ-CP thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH  SỐ 159/2006/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH ...
 • I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN
 • II. CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG
 • III. HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU
 • (Mẫu số 01-159) ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 • (Mẫu số 02-159) ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỘT LẦN
 • (Mẫu số 03-159) GIẤY ỦY QUYỀN
 • (Mẫu số 04-159) thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP
 • (Mẫu số 05-159) QUYẾT ĐỊNH Thực hiện chế độ hưu trí
 • (Mẫu số 06-159) thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP
 • (Mẫu số 07-159) QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP
 • (Mẫu số 08-159) QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng chế độ một lần theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật