Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT

Tiêu đề: Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Số hiệu: 10/2007/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Lê Doãn Hợp Ngày ban hành: 04/05/2007 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM ...
  • Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ...
  • Điều 2: Tổ chức thực hiện
  • Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng trên công báo.
  • Điều 4: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ...
  • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật