Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 21/06/2016 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm sát hạch
 • Điều 4. Quy định về nhân sự của trung tâm sát hạch
 • Điều 5. Quy định về ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
 • Điều 6. Quy định về phần mềm thi trắc nghiệm
 • Điều 7. Quy định về đề thi ứng dụng CNTT
 • Điều 8. Ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm quản lý thi quốc gia
 • Điều 9. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi
 • Điều 10. Hội đồng thi
 • Điều 11. Nhiệm vụ của Hội đồng thi
 • Điều 12. Lập danh sách thí sinh và bố trí phòng thi
 • Điều 13. Trách nhiệm của thí sinh
 • Điều 14. Quy trình coi thi
 • Điều 15. Chấm thi
 • Điều 16. Chứng chỉ ứng dụng CNTT
 • Điều 17. Quản lý và cấp phát chứng chỉ
 • Điều 18. Chế độ báo cáo
 • Điều 19. Lưu trữ hồ sơ
 • Điều 20. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Đang cập nhật