Quyết định 457/QĐ-TĐC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 457/QĐ-TĐC

Tiêu đề: Quyết định 457/QĐ-TĐC năm 2016 về Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Số hiệu: 457/QĐ-TĐC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Nguyễn Nam Hải Ngày ban hành: 06/04/2016 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 457/QĐ-TĐC năm 2016 về Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XĂNG DẦU
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu”.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau:
 • Điều 3. Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định và các cơ quan ...
 • HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XĂNG DẦU
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Văn bản viện dẫn
 • 3. Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu phục vụ mục đích thanh tra, kiểm tra, thử nghiệm chất lượng
 • 4. Lấy mẫu xăng dầu phục vụ việc đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng của doanh nghiệp
 • 5. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU XĂNG, DẦU
 • PHỤ LỤC 2 MẪU NIÊM PHONG

Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 457/QĐ-TĐC 2016 : 

3.3.1. Đối với xăng dầu nhập khẩu, tiến hành lấy mẫu đại diện cho mỗi lô xăng dầu như sau:

Thực hiện lấy mẫu hỗn hợp gồm tất cả các mẫu di động đơn lẻ được lấy từ từng phương tiện lưu trữ xăng dầu (hầm, bồn, bể...) theo tỷ lệ thể tích hoặc khối lượng xăng dầu chứa trong từng phương tiện so với tổng thể tích hoặc khối lượng của lô hàng. Cho mẫu vào bình chứa trung gian, trộn đều mẫu hỗn hợp, rót vào các bình đựng mẫu chuẩn bị sẵn.

3.3.2. Đối với xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước và xăng dầu lưu thông, phân phối, bán lẻ trên thị trường, tiến hành lấy mẫu đại diện theo một trong hai cách sau:

a) Lấy mẫu trực tiếp từ cần cấp phát (vòi bơm) xăng dầu:

Đối với mỗi chủng loại xăng dầu, bơm trực tiếp từ cần cấp phát vào bình chứa mẫu với lượng mẫu, số mẫu cần lấy theo quy định tại Khoản 3.4 của Hướng dẫn này. Lấy mẫu trực tiếp tại cần cấp phát không cần trộn mẫu như lấy mẫu trong hầm, bồn, bể...

b) Lấy mẫu từ các phương tiện lưu trữ xăng dầu (hầm, bồn, bể…);

Sử dụng phương pháp lấy mẫu hỗn hợp (có thể là mẫu di động hoặc mẫu cục bộ) được quy định tại Khoản 3.1.4, 3.1.5 và 3.1.6 của Hướng dẫn này. Mẫu hỗn hợp được chia đều thành các đơn vị mẫu theo Khoản 3.4 của Hướng dẫn này.

3.3.3. Một số trường hợp đặc biệt, tiến hành lấy mẫu như sau:

a) Trường hợp lượng xăng dầu thực tế còn lại ít hơn 3 lít (trường hợp xe cháy, nổ...) thì lấy toàn bộ lượng xăng dầu còn lại và gửi thử nghiệm. Căn cứ vào lượng xăng dầu thực tế và yêu cầu thử nghiệm, thủ trưởng cơ quan thanh tra, kiểm tra sẽ quyết định việc có lưu mẫu hay không.

b) Trường hợp xăng dầu được chứa đựng trong các thùng, phi, can hỗn độn tại các kho bãi hàng hóathì phải xác định và phân vùng rõ từng lô hàng và lấy mẫu theo từng chủng loại xăng dầu đã được phân vùng. Mỗi chủng loại xăng dầu sẽ lấy ngẫu nhiên 01 mẫu hoặc một số mẫu tùy theo thực tế. Mỗi mẫu được lấy theo cách quy định tại điểm b Khoản 3.3.2 của Hướng dẫn này.

c) Trường hợp xăng dầu đóng hộp, can, có tem nhãn xác định được cùng lô hàng của một nhà sản xuất thì lấy ngẫu nhiên một số lượng can hoặc hộp đảm bảo lượng mẫu theo Khoản 3.4.2 của Hướng dẫn này.

Lưu ý khi lấy mãu : 

 1. Lưu ý về cách lấy mẫu:
  • Các phương pháp lấy mẫu xăng dầu có thể áp dụng linh hoạt tùy thuộc vào phương tiện lưu trữ xăngdầu và mục đích lấy mẫu;
  •  Địa điểm, vị trí, lý do lựa chọn và phương pháp lấy mẫu phải được ghi nhận cụ thể tại Biên bản lấy mẫu.
  • Không được lấy mẫu từ các ống đứng định hướng vì thông thường mẫu trong ống này không đại diện cho xăng dầu chứa trong phương tiện lưu trữ (hầm, bồn, bể...);
  • Khi thực hiện lấy mẫu di động, cần lưu ý cách thức lấy theo quy định tại Khoản 3.1.5 của Hướng dẫn này. Nếu lượng mẫu mỗi lần lấy nhiều hơn 3/4 dung tích chai, cần lấy lại mẫu bằng cách điều chỉnh tốc độ thả và kéo chai.
 2. Lưu ý về an toàn khi lấy mẫu:
  • Ngoài các lưu ý về an toàn liên quan đến các nguồn nhiệt, tia lửa sinh ra do tĩnh điện và ngọn lửa hở nêu tại phụ lục của TCVN 6777:2007, người lấy mẫu cần thực hiện các quy định về an toàn tại nơi lấy mẫu; khi lấy mẫu cần đứng ở vị trí thích hợp với hướng gió để tránh ảnh hưởng trực tiếp của hơi xăng dầu.

PHỤ LỤC 01 : MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU XĂNG, DẦU

PHỤ LỤC 02 : MẪU NIÊM PHONG 

Quyết định số 457/QĐ-TĐC năm 2016 có hiệu lực ngày 06/04/2016.

 •  
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 457/QĐ-TĐC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 457/QĐ-TĐC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 457/QĐ-TĐC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 457/QĐ-TĐC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 457/QĐ-TĐC

Đang cập nhật