Điều ước quốc tế 34/2016/TB-LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 34/2016/TB-LPQT

Tiêu đề: Thông báo 34/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Phần Lan Số hiệu: 34/2016/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Phần Lan Người ký: Nguyễn Văn Ngự Ngày ban hành: 20/11/2015 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Thông báo 34/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Phần Lan

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 • HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHẦN LAN ...
 • Điều 1. Định nghĩa
 • Điều 2. Cho phép thực hiện hoạt động có thu nhập
 • Điều 3. Thủ tục
 • Điều 4. Chấm dứt việc cho phép làm việc
 • Điều 5. Quyền miễn trừ xét xử về dân sự hoặc hành chính
 • Điều 6. Quyền miễn trừ xét xử về hình sự
 • Điều 7. Chế độ thuế và bảo hiểm xã hội
 • Điều 8. Giải quyết tranh chấp
 • Điều 9. Hiệu lực Hiệp định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 34/2016/TB-LPQT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Điều ước quốc tế 34/2016/TB-LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 34/2016/TB-LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 34/2016/TB-LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 34/2016/TB-LPQT

Đang cập nhật