Nghị định 55/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 55/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 Số hiệu: 55/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/06/2016 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

 • NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO ...
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
 • Điều 3. Thời điểm và mức điều chỉnh
 • Điều 4. Kinh phí thực hiện
 • Điều 5. Tổ chức thực hiện
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Điều chỉnh lương hưu theo mức lương cơ sở mới

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non làm việc trước năm 1995.

Theo đó, thời gian hưởng và mức hưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ xã, phường thị trấn được điều chỉnh như sau:

 • Tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016, giữ nguyên mức hưởng đối với các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó.
 • Từ ngày 01/5/2016. giữ nguyên mức hưởng đối với các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở 1.210.000 đối với người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/5/2016 trở đi.
 • Người có mức lương, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2.000.000 đồng điều chỉnh như sau:
 • Tăng 250.000 đồng/người/tháng đối với mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống, tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với mức hưởng từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng;
 • Tăng 150.000 đồng/người/tháng đối với người có trợ cấp từ 1.50.000 đồng/người/tháng trở xuống, tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với mức hưởng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng;

Nghị định 55/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 55/2016/NĐ-CP để xử lý: