Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài Số hiệu: 139/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 04/10/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài
  • Điều 3. Miễn lệ phí môn bài
  • Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài
  • Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành.
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
  • PHỤ LỤC TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 139/2016/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật