Nghị định 90/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 90/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Số hiệu: 90/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Áp dụng pháp luật trong điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
 • Điều 4. Nguyên tắc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
 • Điều 5. Quản lý thuốc thay thế
 • Chương II ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN
 • Điều 6. Đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
 • Điều 7. Hồ sơ đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
 • Điều 8. Tiếp nhận tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc ...
 • Điều 9. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
 • Điều 10. Chấm dứt điều trị đối với người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
 • Chương III ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN, CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN ...
 • Mục 1. CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN
 • Điều 11. Phân loại cơ sở điều trị
 • Điều 12. Điều kiện hoạt động của cơ sở điều trị thay thế
 • Điều 13. Điều kiện hoạt động của cơ sở cấp phát thuốc
 • Mục 2. CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN, ĐÌNH CHỈ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỀU ...
 • Điều 14. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
 • Điều 15. Thủ tục công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với các cơ sở điều trị ...
 • Điều 16. Thủ tục công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có ...
 • Điều 17. Thủ tục công bố lại đối với cơ sở điều trị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc ...
 • Điều 18. Thủ tục công bố cơ sở điều trị bị đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quyết định xử phạt vi ...
 • Điều 19. Thủ tục đề nghị hủy hồ sơ công bố đối với cơ sở điều trị đề nghị hủy hồ sơ công bố
 • Điều 20. Hủy hồ sơ công bố của cơ sở điều trị
 • Điều 21. Thủ tục hủy hồ sơ công bố của cơ sở điều trị
 • Chương IV ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN
 • Điều 22. Chế độ, chính sách đối với những người tham gia điều trị và người làm công tác điều trị nghiện ...
 • Điều 23. Nguồn tài chính của cơ sở điều trị
 • Chương V TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Điều 24. Trách nhiệm của người bệnh
 • Điều 25. Trách nhiệm của cơ sở điều trị
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐĂNG KÝ Tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
 • Mẫu số 02 GIẤY TIẾP NHẬN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
 • Mẫu số 04 BẢN TÓM TẮT BỆNH ÁN Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
 • Mẫu số 06 DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
 • Mẫu số 07 BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
 • Mẫu số 08 PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 90/2016/NĐ-CP để xử lý: