Nghị định 104/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 104/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng Số hiệu: 104/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Phạm vi áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II AN TOÀN TIÊM CHỦNG
 • Mục 1. QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG
 • Điều 4. Quản lý đối tượng tiêm chủng
 • Điều 5. Quy trình tiêm chủng
 • Điều 6. Điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng
 • Mục 2. QUẢN LÝ VẮC XIN
 • Điều 7. Cung ứng vắc xin cho hoạt động tiêm chủng
 • Điều 8. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin
 • Mục 3. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ TIÊM CHỦNG
 • Điều 9. Điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng cố định
 • Điều 10. Điều kiện đối với điểm tiêm chủng lưu động
 • Điều 11. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
 • Mục 4. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG
 • Điều 12. Hệ thống cung ứng dịch vụ tiêm chủng
 • Điều 13. Giá dịch vụ tiêm chủng
 • Điều 14. Nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng
 • Chương III BỒI THƯỜNG KHI SỬ DỤNG VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG, TIÊM CHỦNG CHỐNG DỊCH ...
 • Điều 15. Các trường hợp được bồi thường
 • Điều 16. Các thiệt hại, phạm vi và mức bồi thường
 • Điều 17. Hồ sơ, thủ tục xác định trường hợp được bồi thường
 • Điều 18. Thủ tục bồi thường
 • Điều 19. Trình tự, thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường
 • Điều 20. Thủ tục, trách nhiệm bồi hoàn
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 24. Trách nhiệm của cơ sở tiêm chủng
 • Điều 25. Trách nhiệm của người thực hiện tiêm chủng
 • Điều 26. Trách nhiệm của cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ và của người được tiêm chủng
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp và lộ trình thực hiện
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU THÔNG BÁO CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 104/2016/NĐ-CP để xử lý: