Nghị định 69/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 69/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ Số hiệu: 69/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
 • Chương II ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ
 • Điều 5. Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
 • Điều 6. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ
 • Điều 7. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ
 • Điều 8. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ
 • Chương III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ
 • Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 69/2016/NĐ-CP để xử lý: