Nghị định 63/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 63/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Số hiệu: 63/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • Chương II ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
 • Điều 5. Điều kiện chung về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • Mục 1. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT
 • Điều 6. Diện tích mặt bằng của đơn vị đăng kiểm
 • Điều 7. Xưởng kiểm định
 • Điều 8. Nhà văn phòng, bãi đỗ xe, đường nội bộ
 • Điều 9. Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra
 • Điều 10. Quy định về thiết bị thông tin, lưu trữ, truyền số liệu
 • Mục 2. ĐIỀU KIỆN NHÂN LỰC
 • Điều 11. Đăng kiểm viên
 • Điều 12. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên
 • Điều 13. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm viên
 • Điều 14. Đình chỉ đăng kiểm viên
 • Điều 15. Thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên
 • Điều 16. Trình tự đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định, thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên
 • Điều 17. Nhân viên nghiệp vụ kiểm định
 • Điều 18. Phụ trách dây chuyền kiểm định
 • Điều 19. Người đứng đầu đơn vị đăng kiểm
 • Điều 20. Số lượng đăng kiểm viên, số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm
 • Chương III CẤP, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
 • Điều 21. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Điều 22. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Điều 23. Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • Điều 24. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Điều 25. Trình tự đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ ...
 • Điều 26. Thủ tục ngừng hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN
 • PHỤ LỤC II BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KIỂM VIÊN
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
 • PHỤ LỤC IV MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI
 • PHỤ LỤC V MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 63/2016/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 63/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 63/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 63/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật