Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Số hiệu: 96/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Nguyên tắc hoạt động và quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ
 • Điều 7. Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề
 • Điều 8. Ngành, nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh, trật tự
 • Điều 9. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Điều 10. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Điều 11. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Điều 12. Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ
 • Điều 13. Điều kiện hoạt động kinh doanh áp dụng đối với một số ngành, nghề
 • Chương III GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ
 • Điều 14. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 15. Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 16. Người được ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 17. Quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 18. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Chương IV HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ ...
 • Điều 19. Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung đối với các ngành ...
 • Điều 20. Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng đối với một số ngành ...
 • Điều 21. Hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 22. Hồ sơ và thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sau khi bị thu hồi
 • Điều 23. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều 24. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ ...
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH
 • Điều 25. Trách nhiệm chung áp dụng đối với các ngành, nghề
 • Điều 26. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất con dấu
 • Điều 27. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh công cụ hỗ trợ và cơ sở kinh doanh súng bắn sơn
 • Điều 28. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh các loại pháo
 • Điều 29. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Điều 30. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp
 • Điều 31. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
 • Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Điều 33. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh casino và cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành ...
 • Điều 34. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Điều 35. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ đặt cược
 • Điều 36. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh khí
 • Điều 37. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cơ sở kinh doanh tiền chất thuốc ...
 • Điều 38. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc ...
 • Điều 39. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ in
 • Điều 40. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động
 • Điều 41. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
 • Điều 42. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
 • Điều 43. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường
 • Điều 44. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
 • Điều 45. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng ...
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH ...
 • Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 48. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 50. Kiểm tra, thanh tra
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 51. Hiệu lực thi hành
 • Điều 52. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 53. Hướng dẫn thi hành và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 GIẤY CHỨNG NHẬN Đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Mẫu số 02 BẢN KHAI LÝ LỊCH Của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh
 • Mẫu số 02b BẢN KHAI NHÂN SỰ Dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ ...
 • Mẫu số 03 Số CV (nếu có): .......... V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật ...
 • Mẫu số 04 CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 96/2016/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật