Quyết định 1088/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1088/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1088/QĐ-BTP năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp Số hiệu: 1088/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc Ngày ban hành: 18/05/2016 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1088/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1088/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1088/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1088/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1088/QĐ-BTP

Đang cập nhật