Nghị định 33/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 33/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Số hiệu: 33/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/04/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 3. Áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT VÀ BIỆN ...
 • Mục 1. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH, ĐIỀU TRA CƠ BẢN, THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC ...
 • Điều 4. Vi phạm các quy định về điều kiện năng lực thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập ...
 • Điều 5. Vi phạm các quy định về điều kiện năng lực lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ...
 • Điều 6. Vi phạm các quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong quá trình khai thác, sử dụng ...
 • Điều 7. Hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đăng ký, không có giấy phép theo quy ...
 • Điều 8. Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
 • Điều 9. Vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất
 • Điều 10. Vi phạm quy định về chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước, sửa chữa làm sai lệch nội ...
 • Điều 11. Vi phạm quy định về hồ chứa
 • Mục 2. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA
 • Điều 12. Vi phạm quy định về chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của ...
 • Điều 13. Vi phạm quy định về bảo đảm mực nước trước lũ trong điều kiện thời tiết bình thường theo quy ...
 • Điều 14. Vi phạm quy định trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của quy trình ...
 • Điều 15. Vi phạm quy định về vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ và đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất ...
 • Điều 16. Vi phạm quy định về bảo đảm lưu lượng nước sau công trình trong mùa cạn hàng năm theo quy định ...
 • Điều 17. Vi phạm quy định về không bảo đảm mực nước tối thiểu của hồ chứa trong mùa cạn theo quy định ...
 • Điều 18. Vi phạm quy định không đảm bảo về thời gian xả nước hàng ngày trong mùa cạn theo quy định của ...
 • Mục 3. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • Điều 19. Hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật
 • Điều 20. Vi phạm quy định của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
 • Điều 21. Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước
 • Điều 22. Vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước
 • Điều 23. Vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
 • Điều 24. Vi phạm các quy định về bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông
 • Điều 25. Vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước
 • Điều 26. Vi phạm quy định về phòng, chống xâm nhập mặn
 • Mục 4. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN
 • Điều 27. Vi phạm quy định về phòng, chống sụt, lún đất
 • Điều 28. Vi phạm các quy định khác về quản lý tài nguyên nước
 • Chương III HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT VÀ BIỆN ...
 • Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN VÀ QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN
 • Điều 29. Vi phạm quy định về khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án ...
 • Điều 30. Vi phạm các quy định về thông báo kế hoạch thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, điều ...
 • Điều 31. Vi phạm các quy định về khu vực thăm dò khoáng sản
 • b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản do Ủy ban nhân ...
 • c) Từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên ...
 • Điều 32. Vi phạm quy định về chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
 • Điều 33. Vi phạm quy định về thăm dò khoáng sản độc hại
 • c) Tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò khoáng sản từ 06 tháng đến dưới 09 tháng đối với hành vi vi phạm ...
 • d) Tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò khoáng sản từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy ...
 • Điều 34. Vi phạm các quy định khác về thăm dò khoáng sản
 • Điều 35. Vi phạm các quy định về xây dựng cơ bản mỏ, báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản, ...
 • Điều 36. Vi phạm các quy định về khu vực khai thác khoáng sản
 • Điều 37. Vi phạm các quy định về thiết kế mỏ
 • Điều 38. Vi phạm quy định về Giám đốc điều hành mỏ
 • Điều 39. Vi phạm quy định về lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai ...
 • Điều 40. Vi phạm quy định về công suất được phép khai thác
 • Điều 41. Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị ...
 • Điều 42. Vi phạm quy định về chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
 • Điều 43. Vi phạm quy định về nghĩa vụ khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
 • Điều 44. Vi phạm về khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước ...
 • Điều 45. Vi phạm quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản
 • Điều 46. Vi phạm quy định đối với quyền lợi hợp pháp của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được ...
 • Điều 47. Vi phạm quy định sử dụng thông tin về khoáng sản
 • Điều 48. Vi phạm các quy định khác trong khai thác khoáng sản
 • Điều 49. Vi phạm quy định trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
 • Điều 50. Vi phạm các quy định khác về quản lý khoáng sản
 • Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG KHAI THÁC MỎ
 • Điều 51. Vi phạm các quy định về lập hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn, thi công hộ chiếu khai thác mỏ
 • Điều 52. Vi phạm các quy định về việc đưa công nghệ khai thác; phương tiện, thiết bị vận tải vào mỏ
 • Điều 53. Vi phạm các quy định về xếp loại mỏ theo khí mêtan, thông gió, thoát nước và ngăn ngừa bục nước ...
 • Điều 54. Vi phạm các quy định về cung cấp điện trong mỏ
 • Điều 55. Vi phạm các quy định về chuẩn bị nguyên liệu; cấp tải, dỡ tải, vận chuyển nguyên liệu trong ...
 • Điều 56. Vi phạm các quy định về bảo quản, sử dụng thuốc tuyển; kho chứa khoáng sản, bãi thải, hồ thải ...
 • Điều 57. Vi phạm các quy định về việc lập hồ sơ, quản lý công tác an toàn trong khai thác khoáng sản ...
 • Điều 58. Vi phạm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng ...
 • Chương IV THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ...
 • Điều 59. Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
 • Điều 60. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 61. Thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành công thương
 • Điều 62. Thẩm quyền xử phạt của lực lượng Công an nhân dân
 • Điều 63. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng
 • Điều 64. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển
 • Điều 65. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 66. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề và đình chỉ hoạt động có thời hạn
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 67. Hiệu lực thi hành
 • Điều 68. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

 

Theo đó, từ ngày 20/5/2017 tăng mức phạt đối với một số vi phạm trong bảo vệ nguồn nước như:

 • Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi quản lý, vận hành công trình gây thất thoát, lãng phí nước (mức phạt hiện hành là 6 -10 triệu đồng);
 • Phạt tiền từ 140 - 160 triệu đồng (mức phạt hiện hành là 100 - 120 triệu đồng) đối với hành vi:
  • Không xây dựng (XD) hệ thống thu gom tách riêng nước mưa, nước thải đối với dự án XD, cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh;
  • Không XD hệ thống xử lý nước thải đối với dự án XD, cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, mức phạt đối với hành vi không thực hiện trám lấp giếng sau khi đã sử dụng xong hoặc bị hỏng (trường hợp phải cấp Giấy phép) được điều chỉnh giảm: Mức phạt từ 20 - 25 triệu đồng thay vì 30 - 40 triệu đồng như hiện nay.

Nghị định 33/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 142/2013/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 33/2017/NĐ-CP để xử lý:
 • Mức xử phạt hành vi khai thác khoáng sản trên sông, hồ gây sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ

  Xin tư vấn nội dung như sau: Việc khoan đất từ lồng kênh, rạch, sông ngòi để lấy đất phục vụ cho nhu cầu san lấp làm sạt lở bờ kênh. Vậy nhờ tư vấn các trường này căn cứ quy định nào xử phạt hành chính. Hiệp (hiepptn***@gmail.com)

 • Tự ý cho người khác xả thải vào hệ thống xử lý nước thải do mình đầu tư bị xử phạt thế nào?

  Tự ý cho người khác xả thải vào hệ thống xử lý nước thải do mình đầu tư bị xử phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Hồng Mai, hiện đang sống ở Khánh Hòa, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về xử phạt hành vi tự ý cho người khác xả thải vào hệ thống xử lý nước thải do mình đầu tư như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: mai***@gmail.com

 • Biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản

  Biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Thanh Tâm, hiện đang là nhân viên kế toán công ty Y TP. HCM, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: thanhtam92***@gmail.com

 • Vi phạm các quy định về thiết kế, lắp đặt để ngăn ngừa vật liệu văng ra gây nguy hại cho người đối với máy đập, máy nghiền bị xử phạt thế nào?

  Vi phạm các quy định về thiết kế, lắp đặt để ngăn ngừa vật liệu văng ra gây nguy hại cho người đối với máy đập, máy nghiền bị xử phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Hùng Nam, hiện đang là nhân viên bảo vệ tại TP. HCM, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về xử phạt hành vi vi phạm các quy định về thiết kế, lắp đặt để ngăn ngừa vật liệu văng ra gây nguy hại cho người đối với máy đập, máy nghiền như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

 • Xem tất cả >>>

Phân tích chính sách về Nghị định 33/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 33/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật