Thông tư 15/2016/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2016/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 15/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 15/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Phước Thanh Ngày ban hành: 30/06/2016 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 15/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 30/2015/TT-NHNN NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA THỐNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống ...
  • Điều 11. Quy định đối với cổ đông sáng lập
  • Điều 12. Quy định đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập
  • Điều 28. Hoạt động của công ty tài chính
  • Điều 2. Bãi bỏ
  • Điều 3. Điều Khoản thi hành
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2016/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật