Thông tư 338/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 338/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 338/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 28/12/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
  • Điều 3. Nội dung chi cho các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp ...
  • Điều 4. Định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn ...
  • Điều 5. Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện ...
  • Điều 6. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản và ...
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Điều 8. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 338/2016/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 338/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 338/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 338/2016/TT-BTC

Đang cập nhật